นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 98,833 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64การเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา