นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 98,787 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

2 เมษายน 2564 21 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต1-64.pdf77.07 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา