นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 98,951 คน

สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที่ยว

วัดดอนไร่ (หลวงพ่อมุ่ย)

6 มกราคม 2563 8 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

   
เอกสารแนบ 3 ไฟล์
1.jpg73.43 KB   แสดงภาพ
3.jpg68.97 KB   แสดงภาพ
6.jpg74.93 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา