นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 98,757 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64สถิติการให้บริการของ อบต.หนองสะเดา ครั้งที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา