นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 98,900 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2564

5 เมษายน 2564 11 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2564.pdf260.22 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา