นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 98,781 คน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา