นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 98,880 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน แชร์  
15 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด (ศพด.) แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน แชร์  
30 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน  แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน หมายเลขทะเบียน 84-8794 สุพรรณบุรี แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7585 สุพรรณบุรี แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
27 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก มาปฏิบัติงานประจำรถขยะ แชร์  
11 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่องรสจืด ศพด. แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ)  แชร์  
30 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน  แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ HONDA หมายเลขทะเบียน ขรง 522 สุพรรณบุรี  แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (กองช่าง กิจการประปา) แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก มาปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะ แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก มาปฏิบัติงานประจำท้ายรถขยะ แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (กองสาธารณสุขฯ) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา