นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 98,674 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2564 (สขร.1)

4 กุมภาพันธ์ 2564 5 ครั้ง ประทุมรัตน์ สว่างศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG_NEW.pdf1.34 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา