นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 98,977 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1)

5 มีนาคม 2564 9 ครั้ง ประทุมรัตน์ สว่างศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG_NEW.pdf1.98 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา