นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 202 คน

เยี่ยมชม 98,917 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2564 (สขร.1)

1 เมษายน 2564 18 ครั้ง ประทุมรัตน์ สว่างศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
มี.ค.64.pdf2.09 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา