นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 98,705 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ม.ค. 64รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
29 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 แชร์  
31 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา