นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 98,918 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนคันคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง หมู่ที่ 10 บ้านทับขุนช้าง ถึง หมู่ที่ 1 บ้านดอนไร่ ตำบลหนองสะเดา

7 มกราคม 2564 4 ครั้ง ประทุมรัตน์ สว่างศรี แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลางกลาง.pdf4.36 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา