นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 98,774 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ธ.ค. 62ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา