นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 98,916 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ก.พ. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แชร์  
14 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 แชร์  
12 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา