นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 98,743 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มี.ค. 64แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 แชร์  
10 ม.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา