นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 98,868 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์

  นายก อบต.หนองสะเดา

  081-9427126

   

 • นายสฤษดิ์ พรหมสุรินทร์

  รองนายก อบต.หนองสะเดา

  081-1995615

   

 • นายสุเทพ นุชนารถ

  รองนายก อบต.หนองสะเดา

  081-0398930

   

 • นายพิสิทธิ์ เกลี้ยงประเสริฐ

  เลขานุการนายก อบต.หนองสะเดา

  084-7656041

   

เปลี่ยนภาษา