นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 98,881 คน

ศูนย์อัยการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เปลี่ยนภาษา