นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 98,974 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ตุลาคม 2563 6 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
กำหนดวัน เวลา เพื่อรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf651.14 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา