นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 98,930 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

3 มีนาคม 2564 7 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
IMG.pdf559.69 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา