นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 98,754 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่าง ๆ

28 ธันวาคม 2563 5 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5142.jpg125.93 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา