นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 98,965 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4 กุมภาพันธ์ 2564 7 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2-601875416610010/

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5139.jpg169.86 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา