ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตที่อำเภอสามชุก ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมสามชุก (ห้องแอร์) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี