นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 98,903 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการฉีดและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 มีนาคม 2564 16 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

      การฉีดและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามตารางที่แจ้งไว้ ทาง อบต.หนองสะเดา จะทำการฉีดและให้รับวัคซีนเฉพาะเจ้าของที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนกับทาง อบต.ไว้ก่อนเท่านั้น โดยเจ้าของสุนัข หรือแมวที่ไม่สามารถนำมาฉัดวัคซีนได้ ให้นำกระติกพร้อมน้ำแข็งมารับวัคซีนด้วย


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ตารางการฉีดและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า407.90 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา