นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 99,002 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564

29 กันยายน 2563 6 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 64.pdf479.70 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา