นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 98,755 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2 มีนาคม 2564 6 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา


ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา