นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 98,683 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามชุก

19 พฤศจิกายน 2563 6 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

อบต.หนองสะเดา สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามชุก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสภานักเรียน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา