นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 98,811 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10 พฤศจิกายน 2563 6 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนวัดดอนไร่


ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา