นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 98,748 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2 พฤศจิกายน 2563 7 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา จัดทำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา 


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา