นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 98,681 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

28 ตุลาคม 2563 9 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

อบต.หนองสะเดา จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ


ประมวลภาพกิจกรรม 5 ภาพ

เปลี่ยนภาษา