นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 98,770 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จักสานกระเป๋าจากผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มีนาคม 2564 10 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จักสานกระเป๋าจากผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่  15 - 17 มีนาคม  2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา