นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 98,948 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มีนาคม 2564 52 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

      อบต.หนองสะเดา  จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2564 ณ ที่ทำการ อบต. /หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 64_๒๑๐๓๑๘_52.jpg229.46 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา