นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 98,920 คน

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

25 มีนาคม 2564 4 ครั้ง ว่าที่ ร.ท.ตฤณสิษฐ์ จิระโกมลเกียรติ แชร์  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา