นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 98,728 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่และยาสระผม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 มีนาคม 2564 11 ครั้ง รัศมี รุ่งอร่าม แชร์  

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่และยาสระผม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองสะเดา


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา