นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 98,689 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำสบู่และยาสระผม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
25 มี.ค. 64ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาจัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 แชร์  
18 มี.ค. 64โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
18 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จักสานกระเป๋าจากผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
2 มี.ค. 64โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดาปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
19 พ.ย. 63การประชุมสามัญประจำปี 2563 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามชุก แชร์  
10 พ.ย. 63โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 พ.ย. 63โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
28 ต.ค. 63โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
26 ต.ค. 63พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 แชร์  
14 ต.ค. 63พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563  แชร์  
7 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63โครงการส่งเสริม "ป้องกันการทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
28 ส.ค. 63โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
21 ส.ค. 63โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "กิจกรรมหนูน้อยขีดเส้นเล่นสี" แชร์  
18 ส.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน" แชร์  
18 ส.ค. 63โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
17 ส.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "กิจกรรมหนูน้อยอนามัยดี" แชร์  
13 ส.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้กฎจราจร" แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 36 รายการ
เปลี่ยนภาษา