นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 98,727 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (สอ.1) แชร์  
1 มี.ค. 64แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แชร์  
1 ต.ค. 62แบบฟอร์มคำร้องเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา