นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 98,836 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา

  • ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
  • โทรศัพท์ 0-3547-1111-2 โทรสาร 0-3547-1113
    อีเมล์ admin@nongsadao.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา