นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 98,750 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ต.ค. 60แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา