นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา
0-3547-1111

ออนไลน์ 166 คน

เยี่ยมชม 98,841 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ต.ค. 59ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา